Tijdens een bezoek aan uw arts is het niet altijd makkelijk om over de behandeling van een aandoening goed geïnformeerd te worden. Het kan ook gewenst zijn meer uitleg over een aandoening te krijgen. 

Vanuit die behoefte hebben wij deze online-bibliotheek met films opgezet

Bent u door u arts doorverwezen? Kijk hier voor uw video >

In deze films en animatie krijgt u heldere uitleg over de aandoening en/of de behandeling hiervan. Op ieder gewenst moment kunt u hiernaar kijken en zo vaak u wilt. Hierdoor zult u (de behandeling van) uw aandoening beter begrijpen en bent u zo goed mogelijk voorbereid op een eventuele behandeling. Dat brengt rust voordat u de behandeling ondergaat en een beter resultaat daarvan.

We werken reeds samen met onderstaande MedVid-Partners